Morawski, Szczęsny Feliks
ur. 1818 Rzeszów, zm. 1898 Stary Sącz

Studiował u J. Maszkowskiego we Lwowie, a następnie w 1839-41 w Akademii wiedeńskiej. Po powrocie był we Lwowie kustoszem zbiorów artystycznych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Wiele wędrował po Galicji rysując obiekty zabytkowe. Malował portrety, obrazy religijne, sceny rodzajowe. Wykonał także serię rysunkowych portretów współczesnych osobistości lwowskich. Pisywał rozprawy z dziedziny sztuki i starożytnictwa.