Bibliografia:

 

Dmitrij Szelest
Lwowska Galeria Obrazˇw, malarstwo polskie
Warszawa 1990