Portret dzieci pochylonych nad książką


olej, płótno, 63 x 72,5 cm

Lwowska Galeria Obrazów