Żmurko, Franciszek
ur. 1858 (59?) Lwów, zm. 1910 Warszawa

Uczył się we Lwowie u F.Tepy, następnie (1874-75 i 1879-81) u J.Matejki w SSP w Krakowie. W 1879 przebywał w Rzymie, potem w Wiedniu i Monachium, gdzie studiował w Akademii u A.Wagnera. Po powrocie mieszkał najpierw w Krakowie, a od 1882 w Warszawie. Podróżował do Paryża, Holandii i Niemiec. Malował portrety, półakty, głowy kobiet, kompozycje antyczne, scenki egzotyczne, historyczne, religijne i symboliczne.

Obrazy zaginione podczas II wojny światowej: