Wysocki, Mieczysław Adam
ur. 1899 Jarosław, zm. 1930 Jarosław

Malarstwa uczył się we Lwowie u S.Batowskiego, w 1921-27 studiował w krakowskiej ASP i u I.Pieńkowskiego, F.S.Kowarskiego, X.Dunikowskiego, oraz w filii paryskiej u J.Pankiewicza. W 1927-29 studiował w Paryżu w Conservatoire des Arts et Metiers. Podróżował po Włoszech, wrócił do Lwowa, gdzie w 1929 założył z J.Janischem i A.Krzywobłockim "zrzeszenie artes". Pracował w katedrze dekoracji wnętrz Wydziału Architektury na Politechnice. Uprawiał malarstwo ¶cienne i zajmował się konserwacj± polichromii.