Szymonowicz-Siemiginowski, Jerzy Eleuter
ur. ok. 1660 Lwów lub Żółkiew, zm. przed 13.3.1711

Dzięki poparciu Jana III uczył się w Rzymie w kręgu C. Maratty i N. Poussina. Przynajmniej od 1685 przebywał w Polsce. Zatrudniony był w Wilanowie. Otrzymał od króla Jana III tytuł szlachecki i ordery. Pracował też dla króla Augusta II. Malował obrazy religijne, alegoryczne i portrety.