Portret Królowej Marii Kazimiery z dzieæmi

ok. 1684
olej, płótno

Muzeum w Wilanowie