Szczekacz, Samuel (Samuel Zur)

Malarz, członek łódzkiego ZZPAP. W 1933-38 był przez pewien czas, obok K.Kobro, A.Menkesowej, W.Strzemińskiego, S.Wegnera, J.Krauzego, współredaktorem łódzkiego kwartalnika "Forma". W ostatnim numerze tego czasopisma zamieścił reprodukcję swego unistycznego obrazu, kompozycji z liter, zaopatrując ją w odautorski komentarz, Napisał m.i.: "Jedności obrazu nie można osiągnąć przy systemie przeciwstawiania sobie kształtów i kolorów, jako znaków dynamicznych. Jedność kompozycyjną możemy osiągnąć jedynie przez komponowanie równoległych i współrzędnych elementów plastycznych, związanych organicznie z płaską powierzchnią obrazu i jego granicami. Systemowi dynamizmów i supremacji barokowo-kubistycznej, przeciwstawiamy unizm kompozycyjny elementów równorzędnie-współrzędnych". W tym samym, 1938 roku, wziął udział w zorganizowanej w Krakowie wystawie członków łódzkiego ZPAP obok m.i. S.Gliksmanowej, A.Menkesowej, W.Strzemińskiego i S.Wegnera.