Kompo-
zycja kubisty-
czna

ok. 1931
olej, dykta, 66 x 75 cm

Muzeum Sztuki w Łodzi