Sandoz, Adolf Karol
ur. 1845 (48?) Trybusówka na Podolu

Uczył się od 1866 w Ecole des Beaux-Arts w Paryżu (początkowo studiował architekturę) u E.Delaunaya i Puvis de Chavannes'a. Podróżował po Austrii, Włoszech i Niemczech, był także w Afryce, m.in. dwukrotnie na Saharze. W 1882 udał się do El Kantary. W 1925 osiadł we Francji. Malował sceny orientalne, karawany, krajobrazy pustynne, typy arabskie.