Or³owski, £ukasz
ur. ok. 1715 Kraków, zm. 1765 Kraków

Cechowy malarz krakowski, twórca portretów i obrazów religijnych.