Kostrzewski, Franciszek

Obrazy zaginione podczas II wojny światowej: