Wytwórca sit

1858
olej, płótno, 51 x 43 cm

ostatni właściciel: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Warszawa
zdeponowany w muzeum w Lublinie

zaginiony 1939-1945