Grabowski, Andrzej Bronisław
ur. 1833 Zwierzyniec k. Krakowa, zm. 1886 Lwów

W latach 1849-55 studiował malarstwo w SSP w Krakowie u W.K.Stattlera, W.Łuszczkiewicza i A.Płonczyńskiego i krótko rzeźbę u H.Kossakowskiego. W 1860 dzięki pomocy W.Tarnowskiego podjął studia w Akademii wiedeńskiej u K.Wurzingera. Trochę podróżował po Europie. W 1864-66 mieszkał w Krakowie i objeżdżał dwory malując portrety. W 1866 osiadł we Lwowie. Malował głównie portrety.

Obraz zaginiony podczas II wojny światowej: