Portret dzieci malarza

Portret kobiety

Arend, Karol
ur. ok. 1815 Winniki, zm. po 1867 Czerniowce

Studia artystyczne odbył w Akademii wiedeńskiej. W 1853-58 pracował we Lwowie. Malował portrety i obrazy religijne.