Portret Karola Radziwiłła "Panie kochanku"

 

 

Aleksandrowicz, Konstanty

Prawdopodobnie uczył się w Warszawie u Łukasza Smuglewicza. Pierwsze znane jego obrazy pochodzą z 1777, ostatnie  z 1794. Początkowo pracował głównie na prowincji, na pewno na Litwie i Białorusi. Jego mecenasami byli wówczas m.in. Radziwiłłowie i gen. Ignacy Morawski, zamieszkały w Zauszu koło Nieświeża. Od ok. 1785 mieszkał w Warszawie, gdzie na zamówienie arystokracji malował portrety. Bardzo wiele wykonanych przez niego obrazów było kopiami dzieł innych artystów działających głównie w Polsce, m.in. Bacciarellego.