Portret Karola Radziwiłła "Panie kochanku"

przed 1786
olej, płótno, 66 x 54 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie
Oddział w Nieborowie