Obraz zaginiony podczas II wojny ¶wiatowej

Alchimowicz, Kazimierz
ur. 1840 Dziembrów (WileńszczyĽna), zm. 1916 Warszawa

Za udział w Powstaniu Styczniowym skazano go na zesłanie. Po powrocie uczył się u W. Gersona w Warszawie, ok. 1873-75 w Akademii monachijskiej u A. Wagnera. W latach 1876-78 mieszkał we Francji. Malował obrazy o tematyce litewskiej, historyczne i legendarnej, pejzaże, sceny rodzajowe i religijne, zajmował się malarstwem na porcelanie i fajansie, malarstwem ¶ciennym i rzeĽb±.