Dzieci koło drzewa

przed 1900
olej, płótno, 26 x 20 cm

ostatni właściciel: Towarzystwo Sztuk Pięknych, Warszawa
zdeponowany w Muzeum w Lublinie

zaginiony 1939-1945