Kompozycja

1935
olej, p³ótno, 155 x 125 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie