Wzięcie Arsenału

1831                      olej, płótno                   Muzeum Narodowe w Warszawie