Macierzyń-
stwo

1905
pastel

Muzeum Narodowe w Krakowie