Pierwszy śnieg w Tatrach

1889
olej, płótno, 65 x 89 cm

ostatni właściciel: Roger Raczyński, Rogalin
w 1939 zdeponowany w Muzeum Narodowym w Warszawie

zaginiony 1939-1945