Wiatr halny

1895                  olej, p³ótno                  Muzeum Narodowe w Krakowie