Szarża pod Wołodarką

1935                      Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie