Stacja pocztowa prowincjonalnego miasteczka

1873-74                            Muzeum Narodowe, Warszawa