Mickiewicz na Judahu Skale

1827-1828
olej, p³ótno

Muzeum Narodowe w Warszawie