Portret Fryderyka Skórzewskiego z jego pełnomocnikiem Grabowskim, 1787

olej, płótno, 137 x 97 cm
Muzeum Narodowe w Poznaniu