Łazienki przy księżycu

1795            akwarela, gwasz, papier                       Muzeum Narodowe w Warszawie