Widok mostu koło ogrodu w Mokotowie z okolicami królikarni i szop

1790
akwarela, papier, 33,8 x 49,9 cm

Gabinet rycin Biblioteki Uniwer-
sytetu Warszaw-skiego