Widok rynku w Kazimierzu

1794
akwarela, papier, 38,7 x 59,7 cm

Gabinet rycin Biblioteki Uniwer-
sytetu Warszaw-skiego