Widok Bramy Nowo-
miejskiej w Warszawie

1785/86
akwarela, papier, 32 x 48,9 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie