Uziembło, Henryk
ur. 1879 Myślachowice k.Krakowa, zm. 1949 Kraków

Kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u T.Axentowicza i S.Wyspiańskiego, a następnie w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, Paryżu i we Włoszech. Malował olejno i pastelami - sceny rodzajowe, portrety wiejskich dziewczyn, a pod wpływem J.Stanisławskiego także pejzaże. Zajmował się sztuką dekoracyjną, projektował witraże i mozaiki, uprawiał ścienne malarstwo dekoracyjne.

Obrazy zaginione podczas II wojny światowej: