Tokarski, Mateusz
ur. 1747 Lubelszczyzna, zm. 25.05.1807 Warszawa

Kształcił się u F.Smuglewicza, później u Bacciarellego. Studiował także w Rzymie jako stypendysta Stanisława Augusta, w którego służbie pozostawał od 1767 do końca jego panowania. Nobilitowany w 1790. Na polecenie króla sprawował nadzór nad jego galerią obrazów, wykonywał liczne kopie dzieł dawnych mistrzów (w tym celu przed 1787 wyjeżdżał do Drezna) oraz artystów współczesnych, m.in. Bacciarellego, zajmował się konserwacją obrazów, sporządzał inwentarze wyposażenia rezydencji królewskich. W 1795 w dowód uznania długoletnich zasług został mianowany inspektorem pałacu w Łazienkach. W 1796 król przysłał mu z Grodna pierścień za kopię z obrazu Gerarda Dou. Ostatnie lata życia spędził u syna, burgrabiego Łazienek. Będąc przede wszystkim kopistą, pozostawił niewiele samodzielnych prac.