Wspomnienie antyku

olej, p│ˇtno, dykta, 90 x 63,5 cm
Lwowska Galeria Obrazˇw