Ślewiński, Władysław
ur. 01.06.1856 Białynin k. Mikołajewa, zm. 1916 Paryż
 
 

Jego matka Helena z Mysyrowiczów umarła przy urodzeniu dziecka. Zaopiekowała się nim babka. W 1864 r. w wyniku upadku Powstania Styczniowego ojciec malarza został aresztowany i zesłany na Sybir. W 1866 r. Ślewiński uczęszczał do gimnazjum w Radomiu u profesora Bruzyndorfa. Tam zdał maturę. W 1886 r. ojciec oddał synowi odziedziczony po matce majątek Pilaszkowice, jednak Władysław doprowadził go ruiny. W 1888 r. uciekając przed sekwesterem Urzędu Skarbowego za nie zapłacone podatki,  wyjechał do Paryża. Mieszkał początkowo z malarzem Zygmuntem Adrychiewiczem. Zapisał się do Academie Colarossi. W Cafe Volpini spotkał się z malarstwem Gauguina i jego przyjaciół. W 1891 r. Gauguin namalował w Paryżu portret Ślewińskiego.

Obrazy zaginione podczas II wojny światowej: