Gwiazda zaranna

1874
olej, p³ótno

Muzeum Narodowe, Warszawa