Studium wioski polskiej

1866-68

Muzeum Narodowe w Krakowie