W drodze na jarmark

1872                  olej, p³ótno             Muzeum Narodowe w Warszawie