Stern, Jonasz
ur. 1904 Kałusz

Malarz, grafik, pedagog, członek Grupy Krakowskiej. Studia artystyczne odbywał w 1929-34 w krakowskiej ASP pod kierunkiem W.Jarockiego, F.Pautscha, T.Axentowicza i S.Kamockiego. Był współtwórcą, zawiązanej w 1930, Grupy Krakowskiej skupiającej plastyków o radykalnych poglądach artystycznych i społeczno-politycznych. Działał w szeregach partii komunistycznej, w 1938 był przez pół roku więźniem w Berezie Kartuskiej. W czasie wojny znalazł się we Lwowie, gdzie przeżył własną śmierć, wychodząc cało spod kul hitlerowskiego plutonu egzekucyjnego w 1941. Po wojnie osiadł w Krakowie. W okresie międzywojennym malował kompozycje abstrakcyjne o formach płaskich, zgeometryzowanych, tworząc równocześnie martwe natury i pejzaże oscylujące między kubizmem i surrealizmem. 0 ile w malarstwie zajmował się przede wszystkim problemami czysto artystycznymi, o tyle jego rysunki, grafika i montaże wykazywały silniejszy związek z życiem, traktowane jako środek wypowiedzi w aktualnych kwestiach społeczno-politycznych. Po wojnie artysta rozszerzył zasób stosowanych technik uprawiając zarówno malarstwo, rysunek, grafikę, jak i dekalkomanię, collage i assemblage.