Portret żony artysty, Julii

przed 1908
olej, płótno

Muzeum Narodowe w Warszawie