Na tle witrażu
Paw

1908
olej, płótno

Muzeum Narodowe w Warszawie