Sielski, Roman
ur. 1903 Sokal

Malarz, członek zrzeszenia Artes, LZZAP, Związku Plastyków USRS, pedagog. W 1921-22 studiował w lwowskiej Wolnej Akademii Sztuk Pięknych L.Podhorodeckiego oraz na Wydziale Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego Państwowej Szkoły Przemysłowej pod kierunkiem K.Sichulskiego, w 1922-27 w krakowskiej ASP u J.Mehoffera, J.Pankiewicza i F.Kowarskiego (w tym w 1925-26 w filii paryskiej). Przebywał we Francji jeszcze w 1928-29 i 1937. Był pierwszym przewodniczącym powstałego w 1927 Zrzeszenia Artes, z którym wystawiał we Lwowie, Warszawie i Krakowie. W 1932 został członkiem LZZAP. W 1933-36 wystawiał z organizacją ANUM. Od 1946 był wykładowcą w Instytucie Sztuki Użytkowej i Dekoracyjnej we Lwowie oraz członkiem Związku Plastyków USRS. Dążył do syntezy i harmonii w oparciu o kontakt z naturą. W 1930-32 powstał cykl bezludnych pejzaży nadmorskich i wnętrz (często pokoje z otwartymi drzwiami). W 1933-36 zajął się wraz z kolegami faktorealizmem, rejestrującym aktualne wydarzenia. Pod wpływem filmów Eisensteina kompozycje jego nabierały monumentalizmu i patosu. Gdy zaś drogi członków Artesu rozeszły się, zwrócił się ku koloryzmowi.