Oblężenie Malborka w 1460 roku

1536
tempera na drewnie
Muzeum Narodowe w Gdańsku (dawniej na dworze Artusa)