Rzepiński, Czesław
ur. 1905 Strusów k. Trembowoli

Malarz, grafik, pedagog, członek grupy Zwornik i ZPAP. Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem W.Weissa, F.Kowarskiego i J.Pankiewicza. Wyjechał następnie do Paryża, gdzie w 1933 odbył się pierwszy indywidualny pokaz jego prac. Brał również dwukrotnie udział w Salonie Jesiennym. Po kilkuletnim pobycie we Francji wrócił do Krakowa. Działał w Katowicach, gdzie razem z J.Jaremą założyli i prowadzili szkołę malarstwa im. Aleksandra Gierymskiego. Dużo wystawiał w kraju i za granicą. Zasadniczym tworzywem jego malarstwa był kolor. Stosował uzupełniające się kontrasty, przeciwstawne barwy i odcienie, często na jednym i tym samym płótnie. Rozwój jego malarstwa zmierzał ku wyzwoleniu koloru od dekoracyjnej ornamentyki, w kierunku myślenia abstrakcyjnego. Równorzędnie traktował zarówno przedmioty w obrazie, jak i przestrzeni między nimi.

  

Obraz zaginiony podczas II wojny światowej: