Portret Marii Mirskiej, Adama Napoleona Mirskiego i Barbary Szumskiej

ok. 1808
olej, p³ótno

Muzeum Narodowe w Warszawie