Rozwadowski, Zygmunt
ur. 1870 Lwów, zm. 1950 Zakopane

Studiował od 1883 do 1890 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. u J.Matejki, w 1891-93 w Monachium, w prywatnej szkole A.Azbego. Jeszcze jako student debiutował w TPSP w Krakowie, wystawiając pod nazwiskiem Jordan. Po studiach mieszkał we Lwowie - nauczał w Szkole Przemysłowej, wiele wystawiał, współpracował przy dekoracji sal lwowskiego teatru. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach. Po II wojnie zamieszkał w Zakopanem. Malował przede wszystkim obrazy batalistyczne z czasów napoleońskich i powstania listopadowego, sceny rodzajowe z motywami koni, rzadziej portrety i pejzaże. Uczestniczył w malowaniu popularnych panoram - Racławic z Janem Styką i Wojciechem Kossakiem, Golgoty, Panoramy siedmiogrodzkiej i Męczeństwa Chrześcijan ze Styką oraz Bitwy pod piramidami z Kossakiem. Wspólnie z Tadeuszem Popielem namalował panoramy, Branki tatarskie i Bitwę pod Grunwaldem.

  

Obrazy zaginione podczas II wojny światowej: