Rouba, Michał
ur. 1893, zm. 1941 Wilno

Malarz, grafik, członek Wileńskiego Towarzystwa Artystów Plastyków. Studia artystyczne odbywał w latach 1912-14 w krakowskiej ASP pod kierunkiem J.Malczewskiego, następnie w latach 1919-21 na Wydziale Sztuk Pięknych USB w Wilnie oraz w 1924 w Paryżu. W 1930 odbył podróż studyjną do Włoch, a od następnego roku prowadził w Wilnie własną Szkołę Rysunku i Malarstwa. Brał udział w wystawach w rodzinnym mieście, w Salonach warszawskich i krakowskich oraz ekspozycjach sztuki polskiej za granicą. Malował przede wszystkim pejzaże i widoki miejskie. Komponował krajobrazy symboliczne, często monumentalne, związane z realnymi fragmentami natury a jednocześnie zjawiskowe. Dążył do pewnych uogólnień i stylizacji, spontanicznie dramatyzował przyrodę. Strona formalna jego prac dowodzi znajomości kubizmu, jak również przemyślenia lekcji Cezanne'a i wyciągnięcia z niej wniosków pod kątem własnego, romantycznego malarstwa. W drugiej połowie lat trzydziestych uprawiał również drzeworyt. Ryciny jego poświęcone były tematyce pejzażowej, pojawiały się w nich także motywy architektury wileńskiej, np. kościół Św. Anny. Marginesowo zajmował się malarstwem ściennym - w 1927 wykonał dekorację kościoła w Żołudku k. Lidy.