Uliczka w Neapolu

1936
tempera, dykta, 130 x 94,7 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie