Rodakowski, Henryk
ur. 1823 Kraków, zm. 1894 Kraków
Kształcił się w Wiedniu, studiując jednocześnie prawo i malarstwo u J.Danhausera, F.Amerlinga i F.Eybla. Będąc w Paryżu w 1846-50 uczył się u L.Cognieta. Pobyt w Paryżu, nie licząc wyjazdów do rodzinnych stron w 1850-51 i 1853 i do Wenecji w 1858, trwał do 1867, kiedy to pojechał do Pałahicz k. Stanisławowa. Na dłużej osiadł jednak we Lwowie dopiero w 1872. W 1889-92 był w Wiedniu, a od 1893 w Krakowie. W 1894 został dekoratorem SSP. Malował portrety, kompozycje historyczne i głównie akwarelą - sceny rodzajowe.

Obrazy zaginione podczas II wojny światowej: